Firma: SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba i adres: Łąka 260E, 36-004 Łąka

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 433000

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5170282359

Kapitał zakładowy: 24.027.000,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz Biznesowy

polski