Solvera

Gawel Technology S.A.

Biuro
Ląka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 100
E-mail: sruby@solvera.pl

Informacje prawne:
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000433000
NIP: 5170282359
REGON: 180408359

Wysokość kapitału zakładowego: 24 027 000,00zł

BIURO ZARZĄDU

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dariusz Kluz

Marcin Kania

Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów

+48 17 7856 118


Andrzej Szajnar

Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów

+48 17 7856 225


Paweł Międlar

Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów

+48 17 7856 107Mariusz Dudek

Paweł Wójcik

Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów

+48 17 7856 208


Piotr Zych

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 17 7856 208


DZIAŁ ZAKUPÓW

Bogusław Buszta

Michał Buszta

Radosław Mucha

Małgorzata Cieślak


Sylwia Barańska-Podolec

DZIAŁ JAKOŚCI

Natalia Szczypek

Grzegorz Czaja

Inżynier Jakości, Obsługa Klienta

+48 17 7856 256


Katarzyna Radlińska

Inżynier Jakości, Obsługa Klienta

+48 17 7856 218


Alan Othman

Inżynier Jakości, Obsługa Klienta

+48 17 7856 152Natalia Majchrowska

Inżynier Jakości Dostawców

+48 17 7856 253


DZIAŁ TECHNOLOGICZNY

Tomasz Lorenc

Kierownik Działu Technologicznego

+48 17 7856 165


Rafał Gargała

Inżynier ds. nowych produktów

+48 17 7856 164


Tomasz Gorzula

Inżynier ds. nowych produktów

+48 17 7856 167


Daniel Wojtas

Inżynier ds. nowych produktów

+48 17 7856 167


DZIAŁ PERSONALNY

polski